I’M A GUITARMAN LYRICS

For twenty-five years I’ve been playing guitar,
25 vuotta olen soittanut kitaraa
In every lousy joint and bar and I don’t have two red cents to my name.
Jokaisessa pahuksen räkälässä ja baarissa, eikä taskun pohjalla ole puupenniäkään.
Well, I should have listened to my dear old Pa,
Olisi pitänyt kuunnella rakasta vanhaa isäukkoani,
He said:” Boy, that guitar may take you afar,
Hän sanoi: “Poika, tuo kitara voi viedä sinut kauas,
But you’ll make no money and you’ve only got yourself to blame!”
Mutta rahaa et tienaa ja vain itseäsi saat syyttää!”
Well, I never listened to good advice,
No, minähän en ikinä kuunnellut hyviä neuvoja
And like a block-headed mule I didn’t think twice,
Ja kuin itsepäinen muuli en kahdesti miettinyt,
I blew every golden chance that ever came my way.
Mokasin jokaisen ikinä tielleni osuneen loistavan tilaisuuden.
And here I am way past forty-five,
Ja tässä olen pitkälti 45 ohittaneena,
Playing in a bar just to stay alive,
Soittamassa baarissa henkeni pitimiksi,
I’ve got nothing in the future, just living from day to day.
Tulevaisuudessa ei ole mitään, elelen vain päivästä toiseen.


Well, I’m a guitar man,
No, olen kitaramies
That’s what I am
Se mina olen
I’m a troubadour
Olen trubaduuri
And I don’t ask for more.
Enkä enempää pyydä
I’m a guitar man,
Olen kitaramies
I hope you understand…
Toivottavasti ymmärrätte…
And I’m as happy as a clam ‘cos I’m a guitar man.
Ja olen iloinen kuin simpukka, koska olen kitaramies.


This old Stratocaster born in sixty-three,
Tämä vanha Stratocaster syntyi kuusikymmentäkolme,
And since sixty-six she’s been with me,
Ja hän on ollut kanssani vuodesta kuusikymmentäkuusi,
With every broken string she also broke some hearts.
Jokaisen särkyneen kielen mukana särkyi muutama sydänkin.
And so many women in so many hotels have tried to
Ja niin monet naiset niin monissa hotelleissa ovat yrittäneet
Separate me from this dear old girl,
Erottaa minut tästä rakkaasta vanhasta tytöstä,
But none of them succeeded in tearing us apart.
Mutta yksikään heistä ei onnistunut raastamaan meitä erilleen.


When I feel her weight hanging ‘round my neck,
Kun tunnen hänen painonsa riippuvan niskani ympärillä,
My blood starts pounding and I start to sweat,
Vereni alkaa jyskyttää ja alan hikoilla,
She’s got a sound as hard as steel and as clear as day.
Hänellä on sointi, joka on kova kuin teräs ja kirkas kuin päivä.
And like many a man I love a woman’s kiss,
Ja monen miehen tavoin rakastan naisen suudelmaa,
But nothing makes me feel like this,
Mutta mikään ei tunnu minusta tältä,
And if I have to choose, I guess, I’m gonna choose to play.
Ja jos olisi pakko valita, taitaisinpa valita soittamisen.


Well, I’m a guitar man…
No, olen kitaramies…


Well, you’ve heard my story, I’m a guitar man.
No, kuulitte tarinani, olen kitaramies.
And I hope, you’ll try to understand,
Ja toivon, että yritätte ymmärtää,
Though you may believe, I’m practically insane!
Vaikka saatattekin arvella minun olevan käytännöllisesti katsoen hullu!
But I’ll never get to see my name in lights,
Mutta en koskaan tule näkemään nimeäni valoissa,
And fame and fortune don’t seem right,
Ja maine sekä tuuri eivät tunnu oikeilta,
But I don’t give a damn just as long as I can keep on playing.
Mutta en piittaa hittojakaan kunhan vain saan jatkaa soittamista.
So kiss me quick and love me long,
Joten suutele minua nopeasti ja rakasta minua pitkään,
‘Cos tomorrow I’ll be gone at the break of dawn,
Sillä huomenna olen aamun sarastaessa poissa,
I’ve got a million miles to go until the end of my line.
Minulla on miljoona mailia taivallettavana päätepysäkilleni.
And when I reach the end and I meet the Lord,
Ja kun pääsen loppuun ja tapaan Herran,
He may judge me bad, he may judge me good,
Hän saattaa arvioida minut pahaksi tai hyväksi,
But heaven or hell, in life I had a really good time.
Mutta taivas tai helvetti, eläissäni minulla oli todella hauskaa.


Well, I’m a guitar man…
No, olen kitaramies…


Tekstin pikasuomentanut
crayfishguru@yahoo.com